V.V.A.V. werd in 1973 opgericht als deelorganisatie van het ‘ Nationaal Verbond van het Kaderpersoneel van de ziekenhuizen’, waar onder andere ook de beroepsvereniging van technische diensthoofden deel van uit maakte.

Ten gevolge van de staatskundige hertekeningen werd de naam gewijzigd naar Nederlandstalige Vereniging van Economen van Verzorgingsinstellingen (N.V.E.V).

Een grote fusiegolf in Antwerpen schudde de kaarten door elkaar. Ook kwam er druk op de functie van econoom door het ontstaan van nieuwe functiebenamingen en- inhouden in de zorgsector. Uiteindelijk bleek de vereniging zich te kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Bij de talrijke activiteiten kwamen er heel diverse onderwerpen aan bod o.m. over aankoop en veiligheid, overheidsopdrachten, voorraadbeheer, inkoopautomatisatie en logistiek. Ook werd er in de loop der jaren samengewerkt met beursorganisaties, andere beroepsverenigingen of federaties, consultancybureaus en tijdschriften.

Later veranderde de naam naar V.V.A.V. en evolueerde de bredere functie-inhoud van econoom naar een sterk specialistische aankoopfunctie.

 

Veel dank gaat uit naar de oud voorzitters :

Walter Vosters, hoofdeconoom Stuivenbergziekenhuis Antwerpen

Omer Devriendt, verantwoordelijke economaat en hoteldienst M.P.I. Spermalie Brugge

Geert Goedvriend, coördinator aankoopdienst  Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Jossie Verstraete , econome Stedelijk Ziekenhuis Roeselare

Pol  Verbeke, hoofd aankoop en logistiek OCMW Gent

Dirk Delameilleure Afdelingshoofd Logistiek Dominiek Savio Instituut vzw